Min farfar

Noe om min farfar, JOHAN KRISTIAN MATHIESEN, dampskibsekspeditør, fiskkjøper og handelsmann på Myken i åra 1901 - 1923.

Dokumenter knytta til hans handel på Myken

Omtale av Utheim og Småhaugen på Myken

 

Utheim - i fiskeværet Myken

Et bilde fra første del av århundret, før 1923.  Den tid handelsmann Johan Kristian Mathisen var bosatt her.   BILDET ER LÅNT FRA BJØRN SKAUGE I ANLEDNING MIN HJEMMESIDE.

Et bilde fra første del av århundret, før 1923. Den tid handelsmann Johan Kristian Mathisen var bosatt her. BILDET ER LÅNT FRA BJØRN SKAUGE I ANLEDNING MIN HJEMMESIDE.

Om Utheim og fiskebrygga

Utheim var et noe mindre hus da det ble flytta fra Sundøy (legebolig der) til Myken.  På postkortet nedenfor, som er datert 1906, er huset blitt påbygget på høyre side.  Det er også kommet to vindu til på nerveggen.

Langbrygga er ikke bygget da havnevesenet tok bildet nedenfor.   Det er ei bu som den nye eieren fra århundreskiftet (Mathiesen) fikk bygget før 1906.

Postkort som er gitt ut på: Forlag: Mathiesen.  Dette er postgått og er datert 17.3.1906.

Postkort som er gitt ut på: Forlag: Mathiesen. Dette er postgått og er datert 17.3.1906.

Foto fra Havnevesenets fotosamling.  Utheim og fiskebrykka som Johan Kristian Mathisen kjøpte i 1901.

Foto fra Havnevesenets fotosamling. Utheim og fiskebrykka som Johan Kristian Mathisen kjøpte i 1901.

Kom fra

Før han etablerte seg i Myken 1901 - var han bosatt i foreldrehjem på gården Tjong Nedre, bruk nr 1 Vollan, hvor faren var eier og bruker. Hans far kom fra Strømdal, hans mor fra Kolvik under gården Sjåvik.