Dokument knytta til hans handel i Myken

Også noen avisklipp.

Didrik Nilsen skriver brev 1908. Bosatt i Didrikbua, idag Mathisenbua.

Falch arkivet.

Falch arkivet.

1907

Brev sendt fra Johan Mathiesen Myken til Johan Falch på Tjong Øvre. Johan pakker varer som han skal ta med til det årlige markedet på Sleipnes.  Det var en gang i året markedsdager "Punn Gjedden".  Det var nå blitt mer er lite handelsstevne, og ikke stå stort som åra tidligere.  Han hadde handelsbrev, og måtte ha påtegning fra lensmannen om det også gjaldt under markededsdagene.  Brev datert 19. juni (?) 1907.

Nordlandsposten 1917 07 07.

Nordlandsposten 1917 07 07.

NP 1914 04 28

NP 1914 04 28

NP 1920 03 20: Kan være

NP 1920 03 20: Kan være "Else" eller "PIA" som skal selges, de to skjøytene han eide 1920. Må vurderes senere,